Kreditgivare får information om nya spärrar

Tjänsten Lånestopp hjälper konsumenter att spärra sig från oönskade konsumtionslån och -krediter hos företag med tillstånd från Finansinspektionen inom kategorierna bank, kreditmarknadsbolag, konsumentkreditinstitut, bostadskreditinstitut, betalningsinstitut och filialer till utländska finansinstitut.

Information om nya spärrar ges veckovis via mail eller brev till de företag som erbjuder konsumentkrediter och inte tar del av informationen om spärrar på annat sätt. Lista över företag.

Information om nya spärrar
  • Mail - Lånestopp skickar regelbundet ut email med information om nya spärrar. Mailet innehåller en länk där företaget kan hämta information om nya spärrar och bekräfta att de tagit del av informationen.
  • Brev Lånestopp skickar brev med information om nya spärrar till företag som inte på annat sätt tar del av informationen.

Delning av personuppgifter

Personer som spärrar sig på Lånestopp.se godkänner att personuppgifter delas med företag som erbjuder konsumentkrediter i syfte att upprätthålla sin kreditspärr.

Läs mer om hur Lånestopp.se behandlar personuppgifter på lanestopp.se/personuppgifter


Ansvarsfull kreditgivning

Företag ska iaktta god kreditgivningssed i sitt förhållande till konsumenter. Lån och krediter är ofta komplicerat och företagen har ett informationsövertag gentemot konsumenten. Därför måste företagen vara omsorgsfulla om konsumentens intressen.

Omsorgen om konsumentens intressen innebär en förklaringsskyldighet, att företaget ska förklara så att konsumenten får möjlighet att förstå. Företaget måste också avråda konsumenten från att ingå kreditavtal om kreditavtalet är ofördelaktigt för konsumenten med hänsyn både till konsumentens situation och alternativa låneformer.

God kreditgivningssed
  • Innebär att kreditgivare ska ta tillvara dina intressen som konsument.
  • Läs mer om konsumentkreditlagen och dina rättigheter hos Konsumentverket