Det ska vara enkelt att tacka nej till lån och krediter

Lånestopp.se är en tjänst för självavstängning för lån och krediter för konsumtion. Tjänsten tillhandahålls av Falsto AB.

Svenska hushålls lån består till 80 procent av bolån och 20 procent av konsumtionslån. Även om konsumtionslånen bara står för 20 procent av hushållens totala lånebörda, kan mer än hälften av lånebetalningarna i form av räntor och amorteringar hänföras till konsumtionslån.

Finansinspektionens kartläggning av svenska konsumtionslån 2020 visar att en femtedel av låntagarna fick betalningspåminnelser och 4,5 procent fick inkassokrav. Detta tyder på att många låntagare får betalningssvårigheter.

Exempel på självavstängning i andra branscher
  • Spelpaus.se är spelinspektionens självavstängningsregister. Alla spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige måste ta hänsyn till avstängningen.
  • Nixtelefon.org är självavstängning för obeställda telefonsamtal i marknadsförings- eller försäljningssyfte.

Vilka lån och krediter omfattas?

En avstängning på Lånestopp.se innebär en avstängning för konsumtionskrediter. Bolån och studielån omfattas inte av avstängningen på Lånestopp.se.

Begreppet konsumtionskrediter innefattar flera olika typer av lån och krediter såsom billån, privatlån, kreditkort, högkostnadskrediter och avbetalningsköp. Konsumtionskrediter omfattas av konsumentkreditlagen.

Fakturaköp är ett vanligt betalningssätt vid e-handel. Fakturaköp omfattas inte av konsumentkreditlagens krav på kreditprövning och ångerrätt. En avstängning på Lånestopp.se blockerar dig inte automatiskt från möjligheten att handla mot faktura.


Ansvarsfull kreditgivning

Konsumentkreditlagen gäller för avtal om lån eller kredit som ett företag erbjuder dig som konsument. Lagen är tvingande till din fördel och företagen får inte erbjuda dig mindre fördelaktiga villkor än vad lagen kräver eller undvika att följa delar av lagen. Det gäller till exempel din ångerrätt eller din rätt att när som helst återbetala lånet utan extra kostnad.

Företag ska iaktta god kreditgivningssed i sitt förhållande till konsumenter. Lån och krediter är ofta komplicerat och företagen har ett informationsövertag gentemot konsumenten. Därför måste företagen vara omsorgsfulla om konsumentens intressen.

Omsorgen om konsumentens intressen innebär en förklaringsskyldighet, att företaget ska förklara så att konsumenten får möjlighet att förstå. Företaget måste också avråda konsumenten från att ingå kreditavtal om kreditavtalet är ofördelaktigt för konsumenten med hänsyn både till konsumentens situation och alternativa låneformer.

God kreditgivningssed
  • Innebär att kreditgivare ska ta tillvara dina intressen som konsument.
  • Läs mer om konsumentkreditlagen och dina rättigheter hos Konsumentverket