Fördelar

Ansvarsfull kreditgivning med Lånestopp.se

Integration med Lånestopps självavstängningsregister ger bättre kundrelationer och ökad trygghet i er marknadsföring och kreditgivning.

God kreditgivningssed

Tusentals människor vill komma ur ett låneberoende och vill aktivt avstå från att ta nya lån och krediter. Iaktta god kreditgivningssed genom att respektera konsumentens självavstängning!

Slipp krångel

Genom att använda Lånestopp.se slipper ni hantera enskilda självavstängningsförfrågningar från oidentifierade avsändare över osäkra kommunikationskanaler.

Fokusera er marknadsföring

Sänk era kostnader och undvik oönskade kontakter genom att filtrera bort självavstängningar från era riktade marknadsföringsåtgärder.

Minskade kreditförluster

Information om självavstängning kan hjälpa er att undvika olönsamma kreditbeslut och bidrar till lägre kreditförluster.

Redo att vara med?

Hör av er idag för anslutning!