Användarvillkor för tjänsten Lånestopp

Senast uppdaterad: Maj 2021


Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsten Lånestopp, det vill säga när du registrerar att du inte önskar uppta nya konsumtionskrediter eller på annat sätt hanterar din kreditspärr (”Tjänsten”).

Tjänsten tillhandahålls av Falsto AB med organisationsnummer 559302-2774 ("Falsto", “vi” eller “oss”).

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.


Beskrivning av tjänsten

Tjänsten är ett självavstängningsregister från lån och krediter.

När du registrerar en avstängning på lanestopp.se informerar vi företag som förmedlar eller ger ut konsumentkrediter om din avstängning. En lista över de företag som vi informerar om din avstängning hittar du på lanestopp.se/langivare-lista. Vi informerar företagen genom, i första hand, API-anslutning, i andra hand genom mailutskick, och i tredje hand via brev.

En avstängning på Lånestopp innebär en önskad avstängning för konsumtionskrediter. Bolån och studielån omfattas inte av avstängningen på Lånestopp.

Begreppet konsumtionskrediter innefattar flera olika typer av lån och krediter såsom billån, privatlån, kreditkort, högkostnadskrediter och avbetalningsköp. Konsumtionskrediter omfattas av konsumentkreditlagen.

En avstängning på Lånestopp är inte tvingande för långivare eller låneförmedlare. Du kan bli erbjuden lån och krediter trots att du har en aktiv avstängning på Lånestopp.


Kostnader och avslut

Tjänsten är kostnadsfri och du kan när som helst avsluta tjänsten.


Personuppgiftshantering

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder tjänsten. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår personuppgiftspolicy.

Har du frågor om vår hantering av dina personuppgifter? Tveka inte att höra av dig till oss på kundservice@lantagarnas.se eller till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@lantagarnas.se.

Skulle det vara något vi inte är överens om kan du alltid vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Du når dem på Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se eller på 08-657 61 00.


Överlåtelse

Du godkänner att det avtal som du har ingått med genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Falsto eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.


Förändringar i vårt erbjudande

Falsto kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten.


Ändringar i användarvillkoren

Falsto har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.


Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.


Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss

Kontakta oss